Mates Trainingen

Healthchecks Bedrijven

Wilt u ook een “gezond” bedrijf?

Het aanbieden van een Preventief Medisch Onderzoek aan uw werknemers is meer dan een wettelijke verplichting. U stelt uw werknemers centraal en neemt hen serieus op het gebied van gezondheid en welzijn. Uit preventief oogpunt is het daarom belangrijk om te investeren in de gezondheid van de werknemers om daarmee ziekteverzuim te voorkomen en/of terug te dringen.

Hoe groot is de kans dat een werknemer uitvalt of minder presteert door hart- en/of vaatziektes, diabetes of bijvoorbeeld stress. Als werkgever houdt u zich daar misschien niet altijd mee bezig, terwijl dit soort ziektebeelden wel consequenties kunnen hebben voor uw bedrijf.

In veel gevallen weten uw werknemers zelf niet eens hoe het met hun gezondheid gesteld is. Pas als er klachten ontstaan wordt er actie ondernomen om de gezondheid te verbeteren.

Door uw werknemers bewust te maken van, hen te adviseren over bijvoorbeeld de invloeden van een gezonde leefstijl, ontstaat een win-win situatie voor U maar ook voor uw werknemers.

Mates Advies is opgericht vanuit een filosofie “Voorkomen is beter dan genezen” en is specialist op het gebied van advisering, training, voorlichting, health checks en de follow-up daarvan

Mates organiseert health checks ook voor uw werknemers en maakt gebruik van deskundige en big-geregistreerde verpleegkundigen, die handelen volgens de NHG standaarden. Zij bespreken de meetresultaten vanuit de health check en geven daarnaast voedings-en leefstijladviezen.

Waar bestaat de health check uit?

 Cholesterolmeting (uitsplitsing);

 Glucosemeting;

 Bepaling Body Mass Index (BMI);

 Bloeddrukmeting;

 Bepaling longfuncties

 Resultaten en advies

Mocht uw interesse zijn gewekt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

U bevindt zich hier: Home Advies Healthchecks Bedrijven
Healthchecks