Terugkomdag: Van kennis naar praktijkvoering

In 2019 gaan we van start met een terugkomdag voor de cursisten die het “vrouwen pakket” hebben gevolgd. Deze dag zal in teken staan van het uitwisselen van kennis, het delen van ervaringen en casuïstiek bespreking.

Waarom een terugkomdag. Waarschijnlijk bent u na afloop van de drie trainingen van het “vrouwen pakket” enthousiast begonnen. In de eerste instantie met het uitwerken van alle kennis, daarna om de kennis te gebruiken in uw praktijk. De doelgroep die u voor ogen had, heeft niet gelijk al uw praktijkuren gevuld en niet alle consulten die u met de geleerde kennis hebt gemaakt, zijn gevolgd door uw klanten. Begrijpelijk ook dat, na enige tijd wat kennis verloren is gegaan of dat er vragen zijn, die u niet meer weet te beantwoorden.

Het gaat te ver om alle trainingen weer opnieuw te volgen maar er is waarschijnlijk wel behoefte om bestaande kennis te oefenen en nieuwe vaardigheden eigen te maken. Samen met collega’s frist u die kennis op, hoort u over de nieuwe studies en adviezen die zijn gepubliceerd en kunt u vragen stellen waar u de afgelopen maanden tegenaan bent gelopen.

De doelen die we deze dag behalen zijn:

  1. Opfrissen van kennis op het gebied van de overgang, osteoporose en hart-en vaatziekten
  2. Bespreken van nieuwe inzichten & studies
  3. Beantwoorden van vragen
  4. Uitwisseling van ervaringen
  5. Bespreken (ingebrachte) casuïstiek

Naast bovenstaande doelen zal elke terugkomdag een eigen karakter hebben. De inbreng en interactie van de cursisten speelt hierin een belangrijke rol.

De dag zal beginnen met het kort opfrissen van de kennis over de overgang, hart -en vaatziekten en osteoporose. Na het bespreken van (ingestuurde) vragen gaan de cursisten aan de slag met casuïstiek.

Tijdens de terugkomdag wordt vooral ingegaan op praktijksituaties.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Waar loop je als zorgprofessional vast met de adviezen in de praktijk?
  • Op welke manier kun je cliënten motiveren om actief aan de slag te gaan met preventieve adviezen
  • Hoe kan een consult eruitzien
  • Waar liggen je grenzen als behandelaar
  • Op welke manieren kun je je diensten aanbieden

Meestal hebben de medecursisten dezelfde vragen en lopen zij tegen dezelfde problemen aan. Met elkaar kom je tot de beste oplossingen en nieuwe interessante ideeën die ook voor jou van toepassing kunnen zijn in de praktijk. Het wordt een actieve dag waarin u veel kunt leren.

Deze terugkomdag is alleen voor cursisten die alle drie de trainingen van het vrouwenpakket gevolgd hebben.

Voorafgaand aan de terugkomdag dienen de cursisten een casus in te dienen en kunnen zij alvast vragen aanleveren bij de trainer. Deze casus wordt besproken en uitgewerkt op de terugkomdag. Het oefenen en analyseren staat voorop op deze dag, aangezien de theorie al bekend is.

Er is plaats voor maximaal 10 cursisten per dag, zodat iedere deelnemer ruim de tijd krijgt om al zijn vragen in te brengen.

 Accreditatiepunten:
BGN: aangevraagd
NVvD: punten afhankelijk van aantal studie-uren.

Duur:

De indeling van een terugkomdag is gelijk aan een reguliere lesdag van Henriëtte Rijsdijk. De dag begint om 10.00 uur tot 17.00.

Kosten:
198,50 euro excl. btw

Inclusief onbeperkt koffie, thee, water en een uitgebreide lunch.
Na het volgen van de training ontvangt u een certificaat.

© Copyright - 2019 Mates Trainingen. Alle rechten voorbehouden.